Onze cultuur: altijd bereid om te helpen

Voor sommige mensen is het vanzelfsprekend dat zij veel geld hebben.

Zij kunnen alles doen en laten zonder hier bij na te moeten denken. Dit geldt echter voor lang niet iedereen in de wereld. Zo is de kloof tussen arm en rijk de laatste jaren bijvoorbeeld alleen maar groter geworden. Ook lijden er veel mensen aan een ziekte, waardoor zij zelfstandig niets of nauwelijks nog iets kunnen. In Nederland hebben we ook met beide gevallen te maken. Gelukkig zijn wij zo ingesteld dat we nooit te beroerd zijn om iemand de helpende hand te bieden.

Meld u hieronder aan voor meer updates.

Over Ons

Lang niet iedere Nederlander heeft het even goed als jij. Jammer genoeg beseffen veel mensen dit niet. Deze mensen worden vaak gezien als het afvoerputje van de samenleving. Iedereen kijkt erop neer, maar er zijn maar weinig mensen die hen de helpende hand bieden. Als we allemaal eens een steentje bij zouden dragen, zou het leven voor deze mensen een stuk makkelijker worden. Op deze site besteden wij daarom de nodige aandacht aan deze ‘minderheden’. De focus ligt op mensen met een beperking. Vaak wordt gedacht dat deze mensen helemaal niets meer kunnen en alleen maar afhankelijk zijn. Dit is echter helemaal niet het geval. Wanneer wij hen helpen, zijn zij vaak prima in staat om een rol in te vullen in de maatschappij. Zo gaan we onder meer in op de manieren om verstandelijk gehandicapten te helpen en vertellen wij waarom we mensen met een handicap de helpende hand moeten bieden. Veel mensen denken vaak dat geld geven alleen voldoende is. Natuurlijk lever je hierdoor een belangrijke bijdrage, maar met geld is niet alles te koop. Wat te denken van de zorg voor mensen met een beperking. Deze zorg is vaak ontzettend duur. Wij kunnen deze mensen ook zelf de helpende hand bieden en de zorg (deels) op ons nemen. Zo blijven de kosten laag en krijgt de persoon met een beperking vaak meer aandacht. In plaats van je geld kun je dus ook prima je tijd investeren.

Voor linkruils, contact of andere boodschappen.